Login

Alla bilder och texter på denna sida är fria att använda i sammanhang som rör våra teaterproduktioner. Även bloggar, trycksaker och sociala medier som har en direkt koppling till Kilafors teaterförening. Bilderna är däremot inte tillåtna att kopplas ihop med saker som inte har med Kilafors teaterförening att göra.

Kontakta gärna oss ifall ni har frågor. (Vi finns under fliken "kontakt")